List od Hebrajczyków 12:18-29. Nazwisko i adres

Autor: 
Maciej Maliszak

Bóg ustanowił w Kościele środki łaski po to byś sobie przypominał: jestem dzieckiem Bożym, moja Ojczyzna jest w Niebie. Przystępując do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej, przystępujemy do wielkiej społeczności z Bogiem i z Jego ludem, pokazując w ten sposób: jesteśmy Jedno. Pamiętaj więc stale kim jesteś!