Zgromadzenia

Nasze zgromadzenia mają prostą formę, która stoi w zgodzie z Pismem Świętym i z Niego wynika. Uważamy bowiem, że „Jedyny sposób oddawania czci prawdziwemu Bogu został wyznaczony przez Niego samego. W konsekwencji nie można oddawać Mu czci w sposób wymyślony przez ludzi albo pochodzący od szatana. Widzialne symbole Boga i wszelkie inne formy oddawania Mu czci, o których nie mówi Pismo Święte, są surowo zabronione” (Londyńskie Wyznanie Wiary z 1689 r, XXII.1).

W centrum każdego zgromadzenia znajduje się nauczanie Słowa Bożego.

Zgromadzamy się dwa razy w tygodniu:

Piątek, godz. 18:00 – Rozważanie Słowa Bożego

Niedziela, godz.10:30 lub 17:00 – Nabożeństwo. Informacje, o której godzinie zgromadzamy się w danym tygodniu podajemy na naszym profilu na Facebooku (link)