Przewodnik po teologii

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: James I. Packer, Przewodnik po teologii
James I. Packer
Przewodnik po teologii. Krótko o najważniejszych prawdach chrześcijaństwa

Teologia nie musi i nie powinna być domeną wyłącznie naukowców. Nie jest ona przeznaczona jedynie do wykładania zza uczelnianej katedry. Każdy, kto nazywa się uczniem Chrystusa, chrześcijaninem, powinien znać co najmniej jej podstawy, wszak jest to wiedza o Bogu, a poznawanie Boga to największy przywilej i radość Jego dzieci. Jak mówił Święty Paweł Apostoł: „wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa” (Flp 3:8 UBG).

Obecnie jednak wielu mówi: „Znam Go! Nie potrzebuję do tego teologii!”. Warto jednak zapytać: „Czy na pewno?”. Czy można znać PANA, bez wiedzy co naprawdę znaczą tak powszechnie używane wobec Niego określenia, jak: święty, suwerenny, samoistny, wszechmocny? Czy można zrozumieć i zgłębić wspaniałość ofiary Jezusa Chrystusa bez poznania czym jest upadek, grzech pierworodny, niezdolność ludzka do wybierania dróg Bożych? Jakże odczuwać spokój zbawionej duszy bez wiedzy o cudownej predestynacji, skutecznym powołaniu i zachowaniu świętych na wieki?

Wszystko to są sprawy warte indywidualnego studiowania i zastanawiania się nad nimi. A nawet więcej, każdy powołany i usprawiedliwiony przez Chrystusa, ma obowiązek to robić.

Książka Jamesa I. Packera Przewodnik po teologii może być początkiem takich studiów. Mówi ona, tak jak informuje podtytuł, Krótko o najważniejszych prawdach chrześcijaństwa. Każda doktryna, prawda, opisana jest zwięźle i esencjonalnie, oraz licznymi odniesieniami do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Autor odwołuje się często do Westminsterskiego Wyznania Wiary, oraz do uznawanych od wieków przez Kościół, nauczycieli Słowa Bożego: Augustyna z Hippony, Marcina Lutra i Jana Kalwina.

Mamy obecnie czasy chronicznego braku nauczania doktryn. Pustkę tę wypełnia się w wielu społecznościach muzyką, eventami, oglądaniem tzw. chrześcijańskich filmów, występami dorosłych i dzieci podczas nabożeństw, lub opowiadaniem świadectw. Teologia jest często w pogardzie, odrzucona jako nudna i niepotrzebna; prawdę o Bogu odsuwa się na bok na rzecz zabiegania o relacje międzyludzkie. W konsekwencji, wielu buduje dom bez fundamentu, którym jest Słowo Chrystusowe.

Przewodnik po teologii J. I. Packera to książka o fundamentach chrześcijanina, o podstawach. I nie jest to teologia nowa, powstała w XX lub XXI wieku, ale taka, jaką Kościół nauczał od początków. To książka o budowli na Skale, nie na piasku. Książka dla tych, którzy pragną mieć solidne podstawy swojej wiary.

Zatem... kto chce domu trwałego, niech czyta, niech się zastanawia, i oparty mocno na Bożym Słowie, z pomocą Bożą buduje to, co jest wieczne.