Modlić się Psalmami

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: Augustyn z Hippony (św. Augustyn): Modlić się Psalmami
Augustyn z Hippony (św. Augustyn)
Modlić się Psalmami

Modlić się Psalmami, to mała książeczka będąca skrótem monumentalnego dzieła Augustyna z Hippony Objaśnienia Psalmów (Enarrationes in Psalmos), lecz ten niewielki skrót wart jest przeczytania i przemyślenia, gdyż jest pomocny w zrozumieniu Psalmów, abyś mógł uczyć się właściwie modlić do naszego Boga.

"Uczyć się modlić?" – być może niektórzy się teraz zdziwią, a inni zawołają: "Przecież należy modlić się spontanicznie tj. własnymi słowami!", a ktoś doda: "Czytane modlitwy (Psalmy) nie mogą być szczere", natomiast jeszcze inni, będą mieli wątpliwości co do słuszności takich prósb jak choćby ta: "Spustosz ich, Boże! Niech upadną przez własne zamiary. Z powodu ich licznych występków odtrąć ich, ponieważ buntują się przeciwko Tobie" (Ps 5:10). "Czy możemy modlić się tak mocnymi słowami? Jeśli nawet tak, to za kogo?" – zapytają w swoim sercu. "Wiemy, że autor tego Psalmu, król Dawid, był człowiekiem według serca Bożego a jego pieśni podobały się Bogu. Ponadto wiemy i wyznajemy, że jest to nieomylne, doskonałe Słowo Boże, ale jak je rozumieć, jak połączyć to z nauką o miłości do wroga? ". 

Współczesny chrześcijanin ma wiele rozterek, pytań i problemów czytając Księgę Psalmów. Niestety, najczęściej pozostają one niewyjaśnione, ponieważ Księga ta – ten Boży Psałterz i Modlitewnik – jest nierozumiana i zaniedbana przez nauczycieli Słowa Bożego. 

Jesteśmy przekonani, że lektura Modlić się Psalmami pomoże w zrozumieniu i pokochaniu dziewiętnastej Księgi Pisma Świętego, a przede wszystkim będzie zachętą do powrotu do modlitwy Psalmami – tego wielkiego Bożego daru, zapomnianego, wzgardzonego i wyśmiewanego przez wielu, jako "religijny, martwy przeżytek". 

"Śpiewać [a także modlić się] z woli Bożej, zostało przyznane naturze ludzkiej" – pisze Augustyn z Hippony. Dążmy zatem do tego, aby śpiewać i modlić się rozumnie, zgodnie z wolą Bożą, korzystając z modlitw (i pieśni) jakie nam zostawił PAN w swoim Świętym Słowie. Bez wątpienia są one zgodne z Jego wolą i pragnieniem, gdyż to On sam, przez Ducha Świętego natchnął nimi piszących, a więc jako takie, zawsze będą wysłuchane, i co do tego nie możemy mieć żadnych wątpliwości. 

Koszystajmy zatem z bogactwa duchowego skarbca Kościoła – Księgi Psalmów: natchnionych modlitw, które są owymi "psalmami, hymnami i pieśniami duchowymi" (Ef 5:19, Kol 3:16) danymi z Góry na czas naszego ziemskiego pielgrzymowania. 

Czytajcie Psalmy, śpiewajcie Psalmy, módlcie się Psalmami! Niech to niewielkie dziełko, jednego z największych chrześcijańskich teologów, będzie krokiem ku rozumnej modlitwie, pełnej Ducha i Prawdy.