Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: Alister E. McGrath, Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu
Alister E. McGrath
Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu

Trudno wskazać teologa chrześcijańskiego, który wzbudzałby większe emocje wśród ludzi niż Jan Kalwin. Ten XVI-wieczny teolog i Reformator Kościoła od wieków jest znieważany, opluwany i przedstawiany, jako straszny i żądny krwi człowiek. Niestety, ale kontrreformacyjne kłamstwa powtarzane są od wieków również przez tych, którzy w większym czy też w mniejszym stopniu odwołują się do protestantyzmu.

Dlaczego Jan Kalwin wzbudza takie emocje? Dlaczego oskarża się go o wprowadzenie dyktatury w Genewie (której nie był nawet obywatelem) i o sądowe zabójstwo Miguela Serveta? Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na te pytania. Zapewne dużą rolę odgrywa niewiedza. Jednak niewiedza nie usprawiedliwia powtarzania i powielania kłamstwa. Wszystkich tych, którzy pragną nie łamać IX przykazania Dekalogu, poprzez składanie fałszywego świadectwa (Wj 20:16, Pwt 5:20) przeciwko Janowi Kalwinowi, zachęcamy do przeczytania książki Alistera E. McGratha, Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu.

Dzieło Alistera E. McGratha, który jest profesorem teologii historycznej na Uniwersytecie w Oksfordzie, nie jest hagiografią. Jan Kalwin został przedstawiony na tle epoki, w której przyszło mu żyć, oraz służyć Bogu i Kościołowi. Dowiadujemy się, co miało wpływ na jego myśl teologiczną oraz działalność eklezjalną. Autor pokrótce przedstawia też główne założenia najważniejszej pracy Jana Kalwina Nauka religii chrześcijańskiej (Institutio Christianae religionis).

Z wielką rzetelnością przedstawione jest tu życie i służba Reformatora z Genewy. Bazując na dokumentach historycznych oraz świadectwach epoki, autor obala wszystkie mity narosłe wokół postaci Jana Kalwina i jego duszpasterskiej posługi. Profesor McGrath nie jest jednak bezkrytyczny wobec bohatera swojej monografii, widząc także jego różne potknięcia oraz błędy.

Książka ta, z jednej strony jest analizą teologiczną, z drugiej natomiast pokazuje jak wielki wpływ na społeczeństwa Europy Zachodniej wywarła myśl Jana Kalwina. Etyka praca, której nauczał Reformator z Genewy, połączona z przeświadczeniem, że chrześcijanie nie powinni obojętnie przechodzić wobec problemów społecznych, były tym, co miało ogromny, pozytywny wpływ na cały świat.

Warto czytać, warto myśleć i warto badać fakty. Każdego, kto chce dowiedzieć się prawdy o Janie Kalwinie i pracy, którą wykonał dla Bożej chwały, zachęcamy do lektury dzieła Alistera E. McGratha, Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu. W końcu chrześcijanie (niezależnie od przynależności denominacyjnej) winni trwać w prawdzie, nie w kłamstwie.

Ci zaś, którzy w swoim nauczaniu i wyznaniu wiary odwołują się do teologii reformowanej, niech chwycą za to dzieło i niech je przeczytają pamiętając o obowiązku, o którym napisano w Liście do Hebrajczyków: „Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam słowo Boże, i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę” (Hbr 13:7).