List do Hebrajczyków 9:13-28. Skuteczna, konieczna i ostateczna ofiara.

Download: Audio icon Hbr 9,13-28.mp3
Autor: 
Maciej Maliszak

Pamiętajmy, że ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest skuteczna, konieczna i ostateczna. Krew Chrystusa dokonuje tego co było niemożliwe dla ofiar Starego Przymierza, przemienia ludzi wewnętrznie (w ich sumieniach) z grzeszników w sługi Boga żywego.