List do Hebrajczyków 9:1-12. Większy i doskonalszy Przybytek

Download: Audio icon Hbr 9,1-12.mp3
Autor: 
Maciej Maliszak

W przeciwieństwie do Starego, Nowe Przymierze, tworzy Kościół bez żadnej centralnego miejscakultu i ziemskiej świątyni. Ponieważ „Chrystus, przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych”, nastąpił nowy porządek, a w rezultacie powstał  „większy i  doskonalszy Przybytek”. Czym jest ów „Przybytek” i jakiego rodzaju cześć jest tam składana?