List do Hebrajczyków 8:6-13. Pośrednik lepszego Przymierza

Download: Audio icon Hbr 8,6-13.mp3
Autor: 
Maciej Maliszak

Dlaczego istnieje Lepsze Przymierze? Gdyż istniej lepszy Pośrednik! Na Golgocie Jezusu zapewnił nam błogosławieństwo Nowego Przymierza. Jednak dokonał tego, ponieważ przestrzegał Starego Przymierza, a mimo to doświadczył, nie tylko jego sądów, ale i przekleństwa, które owe sądy odzwierciedlały tylko w nikły sposób. Właśnie w ten sposób zainaugurował Nowe Przymierze  - poprzez własną krew.