List do Hebrajczyków 7:11-28. Doskonałe kapłaństwo Chrystusa

Download: Audio icon Hbr 7,11-28.mp3
Autor: 
Maciej Maliszak

Chrystus wstąpił na swój urząd kapłański, rozprawiając się z grzechem, skłądając siebie samego na ofiarę Bogu.