List do Hebrajczyków 3:7-4:13. Odpocznienie

Autor: 
Maciej Maliszak

Przebywamy na pustyni, a przed nami rozpościera się Boży odpoczynek. Musimy jednakże uświadomić sobie wszystkie niebezpieczeństwa, które na nas czekają, oraz wiedzieć jak na nie zareagować. Jesteśmy ostrzegani i zachęcani. Celem tego jest, byśmy uniknęli niewiary, której doświadczyli Żydzi wychodzący z Egiptu; oraz byśmy doznali realności odpoczynku w PANU.