List do Hebrajczyków 13:5-6. Wolni od chciwości

Autor: 
Maciej Maliszak

Chciwość spowodowała, że ludzie odrzucili czwarte przykazanie Dekalogu. Chciwość sprawia, że mowa o dziesięcinie wywołuje złość. Chciwość to postawienie człowieka i jego potrzeb na pierwszym miejscu. Świat stoi na chciwości, człowiek Boży ma być od tego wolny.