Księga Malachiasza 3:8-12. Dziesięcina

Autor: 
Maciej Maliszak

Niepłacenie dziesięcin – lub ich niewłaściwe spożytkowanie – zawsze wiązało się z upadkiem Kościoła Starego Testamentu. Cóż to oznacza jednak dla Kościoła Nowego Testamentu?