Ewangelia św. Jana 7:14-24. Nauczanie w Świątyni

Autor: 
Maciej Maliszak

Świątynia bez nauczania jest budynkiem pozbawionym Boga. Społeczność ludzi bez doktryny biblijnej jest jedynie grupą ludzi. Łamanie chleba bez doktryny jest jedynie posiłkiem. Modlitwa bez doktryny staje się wypowiadaniem ludzkich słów ze względu na innych ludzi lub samego siebie. Chrystus – Słowo Boże – jest tam, gdzie doktryny (nauki Pisma Świętego) są wykładane i wdrażane w życie. Chrystus powiedział: „Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18:20), tak więc, gdzie jest jeden wykładający Słowo Boże i jeden słuchający, tam też jest sam Chrystus PAN. Właśnie wtedy społeczność ludzka staje się Kościołem.