1 List św. Jana 5:17-21. Chrześcijański rozum

Autor: 
Maciej Maliszak

Fundamentalną chrześcijańską prawdą jest nauka o wcieleniu Jezusa Chrystusa; nauka, że Syn Boży przyszedł na ten chory i skażony grzechem świat, aby obdarzyć swój lud prawdziwym rozumem. Przyszedł i dał nam rozum, byśmy zrozumieli kim On jest, jaka jest wola Boża i jak mamy postępować.