trzeźwość

Trzeźwość

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: Trzeźwość
Autor: 
Maciej Maliszak

Chrześcijanie muszą nauczyć się czytać i kochać Pisma Starego Testamentu. Bez zrozumienia nauk i bez znajomości historii zawartych w Pismach Świętych Starego Testamentu, nie zdołamy właściwie pojąć Nowego Testamentu. Przeczytany przez nas dzisiaj fragment Księgi Kapłańskiej jest bardzo istotny dla zrozumienia funkcjonowania chrześcijan, urzędów kościelnych oraz dla uwielbiania Boga.