List do Hebrajczyków

List do Hebrajczyków 5:11-6:3. Straszny regres!

Autor: 
Maciej Maliszak

Żyjemy w bardzo dziwnym okresie historii Kościoła. W okresie kiedy istnieje wielki brak mężów Bożych, którzy jednoznacznie staną za nauką Ewangelii i przeciwstawią się libertyńskiemu i charyzmatycznemu zepsuciu, które od wewnątrz niszczą chrześcijańską wspólnotę. Niestety czas ten jest czasem duchowych karłów, duchowych chłopców, a nawet dzieci, które skupione są na swoich pragnieniach i potrzebach i nie chcą podjąć walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.

List do Hebrajczyków 5:1-10. Najwyższym kapłan według porządku Melchizedeka

Autor: 
Maciej Maliszak

Pełne posłuszeństwo woli Ojca sprawiło, że  dzieło Chrystusa zostało zakończone. Hojnie obdarzyło Go również współczuciem i łaską, które potrzebne są by mógł pomagać swojemu ludowi. Nawet teraz, przebywając w Niebie, wciąż pamięta swój „dni swego ciała”, gdy modlił się z bojaźnią, został wysłuchany i doznał pomocy. Zatem pomoże On wszystkim, którzy przychodzą do Niego w chwilach potrzeby. Tak jak doznawał ochrony w czasie śmierci i został wzbudzony z martwych, tak, również i my, dzięki Jego łasce…

List do Hebrajczyków 4:14-16. Trzymajmy się naszego wyznania!

Autor: 
Maciej Maliszak

Chrystus okazuje nam autentyczne miłosierdzie; On współodczuwa i cierpi ze swym cierpiącym ludem. Był On doświadczony w słabościach i odniósł nad nimi triumf. Wiedział, czym jest pokusaa, lecz nigdy nie popełnił grzechu. Hebrajczycy myśleli, że zostali sami, lecz to nie była prawda. Nie jest to prawdą również w naszym przypadku.

List do Hebrajczyków 3:7-4:13. Odpocznienie

Autor: 
Maciej Maliszak

Przebywamy na pustyni, a przed nami rozpościera się Boży odpoczynek. Musimy jednakże uświadomić sobie wszystkie niebezpieczeństwa, które na nas czekają, oraz wiedzieć jak na nie zareagować. Jesteśmy ostrzegani i zachęcani. Celem tego jest, byśmy uniknęli niewiary, której doświadczyli Żydzi wychodzący z Egiptu; oraz byśmy doznali realności odpoczynku w PANU.

List do Hebrajczyków 3:1-6. Apostoł i Najwyższy Kapłan naszego wyznania

Autor: 
Maciej Maliszak

Dom Boży został zbudowany w dwóch etapach, odpowiadających dwóm „apostolskim posługom”. Najpierw Mojżesza, a potem Jezusa. Każdy z nich został wyznaczony przez Boga, aby służyć w Jego domu. Każdy również odznaczał się wiernością w wykonywaniu powierzonego mu zadania. Pomimo owej harmonii należy zwrócić uwagę, że istnieją pewne różnicę pomiędzy ich posługami...

List do Hebrajczyków 2:1-4. Trzymajmy się tego

Autor: 
Maciej Maliszak

Fragment Listu do Hebrajczyków, który dzisiaj czytaliśmy jest pierwszym z 6  ostrzeżeń zawartych w tym liście. Ostrzeżeniom tym należy się bacznie przyjrzeć, trzeba jednak pamiętać, że ich celem jest budowanie wiary odbiorcy nie zaś zastraszanie lub podkopywanie wiary w ostateczność i pewność odkupienia ludu Bożego, które dokonała się na krzyżu Golgoty z Bożego postanowienia przez złożoną ofiarę PANA naszego Jezusa Chrystusa.

List do Hebrajczyków 1:1-4. Bóg przemówił

Autor: 
Maciej Maliszak

W objawieniu Boga w Synu istnieje pełnia i ostateczność, która nie mogła charakteryzować posługi jakiegokolwiek człowieka. Przy takim rozróżnieniu łatwo zrozumieć, dlaczego było tak wielu proroków, lecz tylko jeden Syn. Żaden z nich, ani wszyscy razem wzięci, nie mogli dorównać Synowi jako Bożemu posłańcowi, Bożemu pośrednikowi.

Strony