List do Hebrajczyków

List do Hebrajczyków 11:1-3.6. Wiara: podstawa i dowód

Autor: 
Maciej Maliszak

Skoro w Adamie wszyscy zgrzeszyli, to Adam jest postacią historyczną tak samo jak Chrystus, który odkupił lud Boży. Odrzucenie Adama, odrzucenie stworzenia świata w 7 dni jest taką samą oznaką niewiary, jak stwierdzenie, że Jezus nie jest Chrystusem i nigdy Go nie było. Sprawa nie jest tak błaha i nieistotna, jak próbują to przedstawić środowiska próbujące pogodzić ewolucjonizm z Biblijną nauką o zbawieniu.

List do Hebrajczyków 10:19-39. Ani kroku w tył!

Autor: 
Maciej Maliszak

Czy zdarzyło Ci się choć raz w swoim chrześcijańskim życiu pomyśleć: Czy jest sens tego co robię? Czy naprawdę warto walczyć? A może lepiej usiąść w przedostatniej ławce kaplicy i przyjąć to, co mówią inni i wreszcie zaznać spokoju?

Jeśli tak, ten fragment Słowa Bożego może być dla Ciebie pomocą i zachęceniem, abyś się nie cofał.

List do Hebrajczyków 9:1-12. Większy i doskonalszy Przybytek

Autor: 
Maciej Maliszak

W przeciwieństwie do Starego, Nowe Przymierze, tworzy Kościół bez żadnej centralnego miejscakultu i ziemskiej świątyni. Ponieważ „Chrystus, przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych”, nastąpił nowy porządek, a w rezultacie powstał  „większy i  doskonalszy Przybytek”. Czym jest ów „Przybytek” i jakiego rodzaju cześć jest tam składana?

List do Hebrajczyków 8:6-13. Pośrednik lepszego Przymierza

Autor: 
Maciej Maliszak

Dlaczego istnieje Lepsze Przymierze? Gdyż istniej lepszy Pośrednik! Na Golgocie Jezusu zapewnił nam błogosławieństwo Nowego Przymierza. Jednak dokonał tego, ponieważ przestrzegał Starego Przymierza, a mimo to doświadczył, nie tylko jego sądów, ale i przekleństwa, które owe sądy odzwierciedlały tylko w nikły sposób. Właśnie w ten sposób zainaugurował Nowe Przymierze  - poprzez własną krew.

List do Hebrajczyków 8:1-6. Ten, który zasiadł

Autor: 
Maciej Maliszak

Niebo nie znajduje się ani w Rzymie, ani w Jerozolimie, ani w żadnym innym miejscu na ziemi. Jest to miejsce, gdzie zapadają Boże wyroki i gdzie składana jest cześć Bogu, z którym obcuje się twarzą w twarz. Jest to również miejsce, gdzie istnieją rzeczy mające wieczną wartość i wieczne konsekwencje. Najwyższy Kapłan sprawuje zaś tam swą służbę wprowadzając w życie Boże dekrety i modląc się za lud Boży. Jest On królem i kapłanem z równą skutecznością sprawującym władzę nad ziemia i wstawiającym się w Niebie.

List do Hebrajczyków 6:4-8. Ziemia, której końcem jest spalenie

Autor: 
Maciej Maliszak

Odstępcy ponownie krzyżują sobie Syna Boża, oraz wystawiają Go wobec innych na urągowisko. Choć ponowne ukrzyżowanie stanowi metaforę, grzech, który ona opisuje, jest realny i ma swoje konsekwencję. Po deklaracji przyjęcia przez wiarę Chrystusa Ukrzyżowanego, obecnie stoją po stronie Jego zabójców. Tłumią oni światło oraz miłość, którą deklarowali, że mają, a wkraczają w mroki zguby.

Strony