Zdumiewająca Boża Łaska

Reformowani Baptyści Zielona Góra: Peter Slomski, Zdumiewająca Boża Łaska
Peter Slomski
Zdumiewająca Boża Łaska

"Nie było w nas nic dobrego, co sprawiłoby, że wybralibyśmy Boga. To raczej z powodu swojej miłości, a pomimo naszego grzechu, On nas wybrał".

Książka Petera Slomskiego "Zdumiewająca Boża Łaska" stanowi rozważanie 28 i 29 wersetu, 8 rozdziału Listu do Rzymian. Wersety te przedstawiają pięć Bożych działań: uprzednie poznanie przez Boga swego ludu, przeznaczenie go do zbawienia, powołanie, usprawiedliwienie i uwielbienie. I właśnie te pięć Bożych czynów stanowi, jak pisze autor, "pięć ogniw łańcucha, niezniszczalnego łańcucha". A ponieważ łańcuch ten został stworzony przez samego Boga, jest tak mocny, iż nikt i nic nie może rozłączyć żadnego z jego ogniw. Tak więc, jeśli ktoś został uprzednio poznany przez Boga i przeznaczony do zbawienia, zostanie skutecznie powołany, usprawiedliwiony a jego uwielbienie jest pewne i nie może być nigdy utracone.

Proponujemy zatem Czytelnikowi bliższe przyjrzenie się poszczególnym ogniwom Bożej Łaski. Być może dla jednych książka ta będzie pomocą we wstąpieniu na drogę zbawienia, dla innych natomiast może stać się impulsem do odświeżenia sobie cudu, jakim jest zbawienie grzesznika przez Boga. Nigdy bowiem dość rozmyślania nad doktrynami Łaski. Cóż bowiem innego utwierdza nas w naszej nadziei życia wiecznego, co przywraca radość zasmuconym z powodu utrapień codzienności, co umacnia osłabionych, co wreszcie, przywodzi do Boga tych, którzy jeszcze opierają się na własnej mądrości i sile? Czyni to jedynie prawda o całkowitym zepsuciu człowieka, oraz zbawieniu zaplanowanym i wykonanym wyłącznie przez Boga.

Peter Slomski, poprzez swoją książkę, zaprasza nas do odbycia podróży po krainie Łaski. Zapraszamy wraz z nim. Wstąp i zobacz, przyglądaj się, podziwiaj i bądź wdzięczny za Zdumiewającą Bożą Łaskę.