Tak stoję; inaczej nie mogę

Reformowani Baptyści Zielona Góra: Historia Reformacji
Jean-Henri Merle d'Aubigné
Historya Reformacyi szesnastego wieku

„Niczego odwołać nie mogę i nie chcę (…) Tak stoję; inaczej nie mogę; niech mi Bóg dopomoże. Amen!”

Któż nie zna tych odważnych słów Marcina Lutra, wypowiedzianych przed obliczem samego cesarza Karola V, arcyksięcia Ferdynanda, sześciu elektorów Rzeszy niemieckiej, przed 24 książętami, margrabiami, 30 arcybiskupami, biskupami i nuncjuszami papieża - słowem 204 osobami, zgromadzonymi na sejmie w Wormacji? Owszem, słyszała i zna je większość z nas.

Czy znamy jednak nauki, tego Bożego sługi? Czy wiemy, co dokładnie wywołało tak wielkie potępienie jego samego i jego ksiąg? Kto się od niego odwrócił, gdy zaczął głosić prawdziwą Ewangelię, a jakich zyskał przyjaciół?  Czy bał się stawiając czoła tak wielkiemu wrogowi, jakim był Papież i Kościół rzymski, czy raczej pełen wiary w Boga stawał przed tym „Goliatem”, jako oręż mając jedynie słowa Pisma?

Wszystkie te sprawy, i jeszcze dużo więcej, odkrywa przed nami „Historya Reformacyi” profesora teologii z Genewy - Jean Merle d'Aubigne. Ta 3-tomowa księga*, pomimo, że napisana (przetłumaczona) językiem 19-wiecznym, od pierwszych stron wciąga czytelnika trafnością i aktualnością osądów rzeczywistości, uwielbieniem Boga dla Jego wielkich dzieł, niezwykłymi historiami ludzi, poprzez których Bóg przygotował a potem przeprowadził odnowę swojego Kościoła.

Choć większość lektury zajmuje osoba Marcina Lutra, autor nie pomija i innych bohaterów czasów Reformacji. Poznajemy bliżej Filipa Melanchtona, Ulrycha Zwingliego i wielu innych, mniej znanych, ale równie wiernie wypełniających wyznaczone im przez Boga zadanie. I właśnie historie tych mniej znanych, lub nieznanych w ogóle ludzi, urzekają czytelnika i sprawiają, że oglądamy Boży plan z podziwem dla Jego doskonałości i dbałości o każdy szczegół.. Jest więc historia dwunastoletniego księcia Jerzego, przysłuchującego się dyspucie Marcina Lutra z przeciwnikiem Reformacji, który to książę - pod wpływem Prawdy - sam staje niezachwianie za Ewangelią, głosząc ją na swoim dworze;  mamy Jana Cellariusza – zaciętego wroga odnowy chrześcijaństwa, przemienionego niczym Saul z Tarsu, w pokornego sługę Pana Jezusa; mamy Urszulę z miasta Eisenach, która żebrzącego o chleb, biednego ucznia Marcina, nakarmiła i za zgodą męża przygarnęła do domu, nie wiedząc jeszcze wcale, że daje schronienie przyszłemu Reformatorowi Kościoła; mamy rzesze młodzieży porzucającej swoje uczelnie, dla tej jednej – w Wittenberdze, którą upodobał sobie Bóg do rozświetlenia ciemności w Niemczech. W trzech tomach „Historyi Reformacyi” znajdziemy prawdziwą skarbnicę podobnie niezwykłych historii, a ogromny „Obłok Świadków”, który towarzyszy każdemu chrześcijaninowi w biegu do Królestwa Bożego, stanie się bliższy naszemu sercu.

W roku 2017 mija 500 lat od przybicia 95 tez do drzwi wittenberdzkiego kościoła.  Z tej okazji, tym goręcej zachęcamy do zapoznania się z tą ciekawą lekturą. Jest to bowiem nasza opowieść  – historia tych, którzy zostali powołani przez Jezusa Chrystusa do głoszenia Jego chwały. Poznajmy bliżej ojców naszej wiary, ich towarzyszy i wrogów, a także zmagania, troski, wyzwania i zwycięstwa, jakie były ich udziałem.  Poznajmy, i bądźmy zachęceni do kontynuowania Bożego dzieła odnowy w naszym życiu i w naszych zborach. Reformacja przecież ciągle trwa, dopóki nie zakończy jej powtórne przyjście Wielkiego Króla – Jezusa Chrystusa!

Soli Deo Gloria!

 

*W oryginale zostało napisanych 5 tomów. Jednak w języku polskim dostępne są tylko trzy. Niestety, dotąd nie zostały przetłumaczone 2 ostatnie, dotyczące głównie postaci Jana Kalwina.