Rozmyślania nad Ewangelią św. Marka

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: John Charles Ryle, Rozmyślania nad Ewangelią św. Marka
John Charles Ryle
Rozmyślania nad Ewangelią św. Marka

Niezaprzeczalnie pierwszą i najważniejszą lekturą wierzącego człowieka jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Jest to doskonały pokarm duchowy, będący w stanie sycić chrześcijanina przez całe jego życie. Drugimi co do ważności, są książki napisane przez nauczycieli Słowa Bożego, mające pomóc nam w jego zrozumieniu.

John Charles Ryle rozumiał tę potrzebę i dlatego przygotował serię rozważań nad Ewangeliami. Proponujemy jedną z nich: Rozmyślania nad Ewangelią Marka.

Rozmyślania nie są ani naukowym komentarzem, ani komentarzami krytycznymi Ewangelii. To po prostu krótkie i bardzo praktyczne teksty, zrozumiałe dla każdego Czytelnika.

Celem, jaki przyświecał autorowi gdy pisał tę, oraz pozostałe książki z tej serii, było stworzenie dzieł, które byłyby pomocne podczas rodzinnych rozważań biblijnych i modlitw. Jednak książka przydaje się także do osobistych studiów Ewangelii według świętego Marka.

Trafne wnioski, proste przedstawienie głównych prawd wynikających z danego fragmentu, oraz praktyczne ich zastosowanie to atuty książki. Bo chociaż Rozmyślania wyszły spod pióra J.C Ryle prawie 200 lat temu, nic nie straciły na swej ważności i aktualności, ponieważ prawdziwie religijne życie, mimo zmieniającej się wokół nas technologii, zawsze pozostaje takie samo, tak jak niezmienne są prawdy i prawa Jezusa Chrystusa.

Jeśli Rozmyślania nad Ewangelią Marka sprawią, że zbliżymy się do Chrystusa, upamiętamy – jeżeli musimy, jeśli ugruntują nas mocniej w wierze i posłuszeństwie, lub doprowadzą do lepszego życia modlitewnego, to praca autora osiągnie największy rezultat, czego pragnął J.C. Ryle najbardziej, zabierając się do pisania ksiązki. Tego również i my życzymy drogim Czytelnikom.

Jak zatem woła na początku Ewangelii według świętego Marka Jan Chrzciciel, tak i my za nim wołamy: "Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki" (Mk 1:3 UBG). Czyńmy to, studiując z gorliwością Słowo Boże, słuchając i czytając, posłanych przez niego w ciągu wieków istnienia Kościoła, nauczycieli.