Pisma etyczne

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: Marcin Luter, Pisma etyczne
Marcin Luter
Pisma etyczne

Dostępność do książek w języku polskim, zawierających nauczanie reformatorów XVI wieku jest niestety niewielka; a zainteresowanie czerpaniem ze "studni ojców wiary" zdaje się także być znikome. Dlatego proponujemy dzisiaj Pisma Etyczne dra Marcina Lutra. Polecamy tę pozycję również dlatego, że Marcin Luter znany jest najczęściej jedynie z "przybicia" do drzwi kościoła w Wittenberdze swoich 95 tez, ale to co najważniejsze, czyli jego nauczanie Pisma Świętego, oraz wykłady zasad życia codziennego chrześcijanina są zgłębiane przez nielicznych. 

Czytelnik, który zdecyduje się sięgnąć po tę książkę, powinien pamiętać, iż pisma w niej zawarte, zostały napisane 500 lat temu, w państwie i społeczeństwie funkcjonującym inaczej niż nasze. Mimo tych różnic, jako ludzie ufający Bogu i Jego Słowu wierzymy, że zasady życia oparte na Biblii pozostają zawsze takie same, ponieważ jak powiedział Jezus: "niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą" (Mat 24:35 UBG). 

Mamy zatem przed sobą 6 traktatów: O wolności chrześcijanina, O dobrych uczynkach, O życiu małżeńskim, O kupiectwie i lichwie, O świeckiej zwierzchności, w jakiej mierze należy jej być posłusznym, oraz Czy żołnierze mogą dostąpić zbawienia

W pierwszym wykładzie Marcin Luter stawia dwie przewodnie tezy: "Chrześcijanin jest wolnym panem względem wszystkiego (wszystkich spraw) i nikomu niepodległym", "Chrześcijanin jest najbardziej uległym sługą wszystkich (spraw) i każdemu podległym". Na pierwszy rzut oka tezy te przeczą sobie i nie wydaje się możliwym, aby mogły funkcjonować jednocześnie. Autor jednak udowadnia nam, że nie ma tu żadnej sprzeczności, ale obie mogą istnieć w doskonałej harmonii. Pierwszy traktat porusza zatem temat jednoczesnej wolności i podległości człowieka Bożego. 

Żydzi zapytali kiedyś Pana Jezusa: "Cóż czynić mamy, abyśmy czynili uczynki Boże?" (J 6:28 Wuj). Podobne pytanie stawia sobie człowiek dzisiejszy. Czy jednak jest on w stanie wykonywać uczynki, które Bóg uzna za dobre? Jeśli tak, to czym naprawdę one są? Traktat O dobrych uczynkach napisany w 1520 roku i zamieszczony w książeczce jako kolejny, być może będzie pomocny w odnalezieniu odpowiedzi.

Następny temat to małżeństwo. Tutaj Reformator wyjaśnia: kto może wstępować w związek małżeński a kto powołany jest do pozostania w stanie bezżennym, porusza sprawę rozwodów, oraz zgodnego z Pismem pożycia małżeńskiego.

Podobnie aktualne są zagadnienia dotyczące kupiectwa i lichwy. Widzimy bowiem i dziś nadużycia, długi krajów i pojedynczych ludzi obciążonych i wycieńczonych spłatami i odsetkami. Od najdawniejszych czasów świat popełnia wciąż te same grzechy, a reguły i sztuczki lichwiarskie nie uległy wyczerpaniu. Jak zatem powinien w tym wszystkim zachować się człowiek pobożny i chcący podobać się Bogu? Marcin Luter daje nam kilka wskazówek o tym, jak prowadzić interesy, jak sprzedawać i kupować, co jest zgodne z wolą Boga, a z czym naśladowca Chrystusa nie powinien mieć nic wspólnego. 

Kolejna, zawsze dyskutowana kwestia to władza świecka – władza miecza. Przeczytamy zatem o ustanowieniach na temat zakresu posłuszeństwa wobec władców (zakresu jaki każdy nazywający się dzieckiem Bożym powinien znać z Pisma i w jego ramach się poruszać), jakie granice władcom wyznacza Bóg i do czego zobowiązany jest chrześcijanin zarówno wobec rządów dobrych, jak i złych i wyzyskujących. 

Ostatni traktat może zadziwić tytułem Czy żołnierze mogą dostąpić zbawienia?. Każdy bowiem odpowie, że "tak". W tym krótkim rozważaniu, oprócz odpowiedzi na tytułowe pytanie, znajdziemy wskazówki do zrozumienia takich spraw jak ta, czy słusznie twierdzą ci, którzy zabraniają chrześcijaninowi służyć w wojsku, czy wojny to wyłącznie sprawa diabelska i zła, czy istnieją wojny sprawiedliwe i prowadzone w bojaźni Bożej.

Zachęcamy serdecznie każdego pragnącego zgłębić te sprawy, a przede wszystkim każdego szukającego we wszystkim wskazań Bożych, do przeczytania tej pozycji. Być może Pisma etyczne dra Marcin Lutra pomogą w odnalezieniu i lepszym rozumieniu wyroków Bożych, które dawno już zapadły w powyższych kwestiach i choć mijają wieki a ludzie mają inne technologie, wyglądają i ubierają się inaczej, to jednak prawdy Boże dane nam w Piśmie świętym trwają te same, abyśmy we wszystkim stali mocno na skale Słowa Bożego.