Ewangelia według Rzymu

Reformowani Baptyści Zielona Góra: Ewangelia według Rzymu
James G. McCarthy
Ewangelia według Rzymu. Porównanie katolickiej Tradycji i Słowa Bożego

Czy Ewangelia według Rzymu, to ta sama Ewangelia, którą głosił Jezus Chrystus i Apostołowie?

Książka do której przeczytania zachęcamy, odpowiada na to pytanie w sposób merytoryczny, rzetelny i wolny od negatywnych emocji. W poszczególnych rozdziałach znajdujemy porównanie oficjalnej nauki Kościoła rzymskokatolickiego z Pismem Świętym. Przy jej pomocy, czytelnik może dokonać studium kluczowych zagadnień katolickiej dogmatyki i tradycji, oraz sam wyciągnąć wnioski.

Książka jest adresowana do ludzi w zborach, nowonarodzonych dzieci Bożych, aby mogli – rozumiejąc lepiej wiarę katolicką – skuteczniej zwiastować Polakom wspaniałą Ewangelię Jezusa Chrystusa. Adresowana jest także do tych protestantów, którzy wcześniej zostali religijnie wychowani w rzymskim katolicyzmie, aby mogli dostrzec i wyeliminować ze swego myślenia wszelkie niebiblijne koncepcje, którymi nasiąknęli.

Wreszcie, jest to dobra lektura także dla katolików, którzy przez uczestnictwo w sakramentach i liturgii żywią nadzieję na otrzymanie życia wiecznego. Czy taka nadzieja ma podstawy w Piśmie Świętym? Odpowiedź na to pytanie jest niezmiernie ważna. Według nas, najważniejsza w życiu każdego człowieka. Stąd zachęta dla naszych rodaków – katolików do przeczytania tej pozycji.

Dlaczego wybraliśmy właśnie to opracowanie nauki katolickiej? Ponieważ autor, przedstawiając wiarę i naukę katolicką, uczciwie opiera się na dokumentach tego kościoła, przede wszystkich na nowym Katechizmie Kościoła Katolickiego, a także na innych dokumentach Soboru Watykańskiego II, dokumentach papieskich, Kodeksie Prawa Kanonicznego itp. Następnie, po przedstawieniu (na podstawie powyższych dokumentów) zagadnień wiary katolickiej, odnajdujemy biblijną odpowiedź omawianych problemów. W ten sposób możemy przestudiować, między innymi, takie tematy jak usprawiedliwienie niemowląt, msza święta, Matka Boża, czy władza papieża i biskupów.

Mamy nadzieję, że w dobie nowego ducha współpracy między katolikami a protestantami, ducha, którego widzimy także w Polsce, książka doprowadzi czytelnika do odpowiedzi na istotne dziś pytania: Czy katolicyzm naprawdę się zmienił? Czy rzeczywiście obie strony powinny pozostawać rozdzielone? A także: Czy Reformacja Protestancka się zakończyła?
A wszystko po to, byśmy nie pielgrzymowali do Rzymu, lecz do Niebieskiego Jeruzalem, do wiecznego Miasta, którego budowniczym jest sam Bóg.

Autorem książki Ewangelia według Rzymu, jest James G. McCarthy, starszy zboru Grace Bible Chapel w Kalifornii. W Polsce znany jest film jego autorstwa Katolicyzm. Kryzys wiary.