Chodząc z Bogiem

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: John Charles Ryle, Chodząc z Bogiem
John Charles Ryle
Chodząc z Bogiem

Wydana przez Misję Ewangeliczną książka "Chodząc z Bogiem" jest skróconą i uproszczoną wersją dzieła Johna Charlesa Ryle "Practical Religion". Książka ta, podobnie jak wszystkie dzieła Ryle’a, jest niezwykle praktyczna, jasna, zwięzła i przenikliwa.

Z jednej strony, jest to tytuł, który warto polecić młodym chrześcijanom będącym na początku swojej drogi. Z drugiej strony, jest to lektura pożyteczna dla ludzi, którzy wierzą od wielu lat. Zarówno jedni jak i drudzy znajdą w niej wiele praktycznych wskazówek, w jaki sposób chrześcijanin winien żyć. J. C. Ryle prowadzi swojego czytelnika drogą prawdy – nie zbaczając ani w stronę liberalizmu ani legalizmu – pokazując głębię Ewangelii, znaczenie środków łaski, oraz wpływ jaki na życie człowieka wywiera prawdziwa wiara.

Książka ta jest również wspaniałym wykładem Ewangelii i wezwaniem do upamiętania dla tych, którzy są dalecy do wiary. Czytając ją, wręcz słyszymy wezwanie troskliwego pastora, który przepełniony miłością wzywa grzesznika, by ten zaufał w pełni Chrystusowi.

J. C. Ryle był wielkim wrogiem religii obłudnej i nominalnej, nazywał ją "kościelnictwem". Nie może więc dziwić, że obraz religii chrześcijańskiej wyłaniający się z tego dziełka, jest obrazem religii łaski. Autor wzywa chrześcijan, by odpowiadali w sposób praktyczny na łaskę Bożą i wydawali owoc stokrotny. Artykuły zawarte w "Chodząc z Bogiem", są opartym na wielkich doktrynach Pisma Świętego błaganiem o prawdziwe, szczere oddanie dla Pana w miłości i służbie.

Prawdziwy chrześcijanin, który skonfrontuje się z zawartością tej niewielkiej książeczki, nie pozostanie obojętny. Czytelnik zapewne zapamięta przedstawioną tam prostą prawdę: cokolwiek robi sługa Chrystusa, ma robić to dobrze – jak dla swego Pana, w wierze i postępowaniu ma być zawsze prawdziwy, dokładny i szczery. Jeśli jesteś odważny, zmierz się z tym wyzwaniem.