Życie warte przeżycia i Pan wart miłości

Zbór Reformowanych Baptystów w Zielonej Górze: Stuart Olyott, Życie warte przeżycia i Pan wart miłości
Stuart Olyott
Życie warte przeżycia i Pan wart miłości

„Wszystko bowiem, co przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z Pism mieli nadzieję” (Rz 15:4 UBG). 

Każdy prawdziwy chrześcijanin wierzy głęboko, że całe Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu zostało napisane dla poznania Boga, pouczenia wierzącego i umocnienia go. Są jednak w Biblii księgi, które niektórzy omijają, ponieważ nie wiedzą jak je czytać i nie widzą przesłania jakie dla nich niosą. Wśród takich zaniedbywanych ksiąg są Księga Kaznodziei Salomona (Koheleta, Eklezjasty), oraz Pieśń nad Pieśniami. Obie poetyckie i napisane w stylu do jakiego nie jesteśmy przyzwyczajeni, stąd też może wynikać opór przed ich głębszym studiowaniem. Jednak pomijanie czy pobieżne czytanie którejkolwiek, zuboża nasze życie duchowe i czyni je niepełnym, ponieważ jak wierzymy: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tm 3:16 UBG).

Stuart Olyott uważa, że poselstwo tych ksiąg jest proste i zrozumiałe dla każdego dziecka Bożego. Potrzebujemy jedynie pomocy, aby w odpowiedni sposób podejść do rozważania ich treści. Taką pomoc oferuje nam w książce pt. Życie warte przeżycia i Pan wart miłości. Rzeczywiście, rozważając je  przy pomocy tego komentarza, musimy przyznać autorowi rację: przy odpowiednim studiowaniu przestają być trudne i tajemnicze, a stają się aktualne i zaskakująco trafne – zupełnie jakby zostały napisane dzisiaj, a nie 3.000 lat temu. 

Czytając proponowany komentarz, odkryjemy również prawdę słów Pana Jezusa: ,,Badajcie Pisma... one dają świadectwo o mnie". Zobaczymy też, jak te dwie księgi doskonale się uzupełniają, ponieważ pierwsza mówi o naszym intelekcie, poglądach, wartościach życiowych i sposobie myślenia, oraz kierunkuje umysł czytelnika w jedyną właściwą stronę – ku posłusznemu życiu, które uwielbia Boga i Zbawiciela; natomiast druga odwołuje się do naszego serca, czyli uczy nas jak kochać naszego Oblubieńca – Jezusa Chrystusa. 

Pozwólmy więc Stuartowi Olyottowi, aby pomógł nam znaleźć klucz do zrozumienia treści duchowej Księgi Kaznodziei Salomona i Pieśni nad Pieśniami. Skorzystajmy ze wskazówek tego doświadczonego nauczyciela z Walii, abyśmy odkryli oraz zabrali dla siebie kolejne skarby Pisma Świętego i stali się przez to bogatsi w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Choć w trakcie tego studium obie księgi nadal pozostaną w naszych oczach tym, czym są: pierwsza – księgą mądrościową, a druga pięknym poematem miłosnym, jednak nasze umysły i serca ujrzą w nich inne, być może ukryte dotąd treści: wskazanie właściwego celu życia, zachętę do poznawania Boga, oraz do gorącego pokochania Tego, który jest drogą, prawdą i życiem.