Multimedia

Księga Rodzaju 20. Próba wiary

Autor: 
Maciej Maliszak

Musimy zdać sobie sprawę, że nasza wiara będzie próbowana. Bóg dopuszcza różne doświadczenia do naszego życia i będzie je dopuszczał. Jeśli ktoś myśli, że życie w Przymierzu z Bogiem oznacza brak trosk i przeciwności, oznacza to, że nie zna Chrystusa, nie zna Słowa Bożego i został zwiedziony przez fałszywych nauczycieli. Pamiętajmy, że na tym świecie nasza wiara będzie ustawicznie próbowana i doświadczana.

List do Hebrajczyków 9:1-12. Większy i doskonalszy Przybytek

Autor: 
Maciej Maliszak

W przeciwieństwie do Starego, Nowe Przymierze, tworzy Kościół bez żadnej centralnego miejscakultu i ziemskiej świątyni. Ponieważ „Chrystus, przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych”, nastąpił nowy porządek, a w rezultacie powstał  „większy i  doskonalszy Przybytek”. Czym jest ów „Przybytek” i jakiego rodzaju cześć jest tam składana?

List do Hebrajczyków 8:6-13. Pośrednik lepszego Przymierza

Autor: 
Maciej Maliszak

Dlaczego istnieje Lepsze Przymierze? Gdyż istniej lepszy Pośrednik! Na Golgocie Jezusu zapewnił nam błogosławieństwo Nowego Przymierza. Jednak dokonał tego, ponieważ przestrzegał Starego Przymierza, a mimo to doświadczył, nie tylko jego sądów, ale i przekleństwa, które owe sądy odzwierciedlały tylko w nikły sposób. Właśnie w ten sposób zainaugurował Nowe Przymierze  - poprzez własną krew.

List do Hebrajczyków 8:1-6. Ten, który zasiadł

Autor: 
Maciej Maliszak

Niebo nie znajduje się ani w Rzymie, ani w Jerozolimie, ani w żadnym innym miejscu na ziemi. Jest to miejsce, gdzie zapadają Boże wyroki i gdzie składana jest cześć Bogu, z którym obcuje się twarzą w twarz. Jest to również miejsce, gdzie istnieją rzeczy mające wieczną wartość i wieczne konsekwencje. Najwyższy Kapłan sprawuje zaś tam swą służbę wprowadzając w życie Boże dekrety i modląc się za lud Boży. Jest On królem i kapłanem z równą skutecznością sprawującym władzę nad ziemia i wstawiającym się w Niebie.

List do Hebrajczyków 6:4-8. Ziemia, której końcem jest spalenie

Autor: 
Maciej Maliszak

Odstępcy ponownie krzyżują sobie Syna Boża, oraz wystawiają Go wobec innych na urągowisko. Choć ponowne ukrzyżowanie stanowi metaforę, grzech, który ona opisuje, jest realny i ma swoje konsekwencję. Po deklaracji przyjęcia przez wiarę Chrystusa Ukrzyżowanego, obecnie stoją po stronie Jego zabójców. Tłumią oni światło oraz miłość, którą deklarowali, że mają, a wkraczają w mroki zguby.

List do Hebrajczyków 5:11-6:3. Straszny regres!

Autor: 
Maciej Maliszak

Żyjemy w bardzo dziwnym okresie historii Kościoła. W okresie kiedy istnieje wielki brak mężów Bożych, którzy jednoznacznie staną za nauką Ewangelii i przeciwstawią się libertyńskiemu i charyzmatycznemu zepsuciu, które od wewnątrz niszczą chrześcijańską wspólnotę. Niestety czas ten jest czasem duchowych karłów, duchowych chłopców, a nawet dzieci, które skupione są na swoich pragnieniach i potrzebach i nie chcą podjąć walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.

List do Hebrajczyków 5:1-10. Najwyższym kapłan według porządku Melchizedeka

Autor: 
Maciej Maliszak

Pełne posłuszeństwo woli Ojca sprawiło, że  dzieło Chrystusa zostało zakończone. Hojnie obdarzyło Go również współczuciem i łaską, które potrzebne są by mógł pomagać swojemu ludowi. Nawet teraz, przebywając w Niebie, wciąż pamięta swój „dni swego ciała”, gdy modlił się z bojaźnią, został wysłuchany i doznał pomocy. Zatem pomoże On wszystkim, którzy przychodzą do Niego w chwilach potrzeby. Tak jak doznawał ochrony w czasie śmierci i został wzbudzony z martwych, tak, również i my, dzięki Jego łasce…

Strony