Multimedia

List do Hebrajczyków 4:14-16. Trzymajmy się naszego wyznania!

Autor: 
Maciej Maliszak

Chrystus okazuje nam autentyczne miłosierdzie; On współodczuwa i cierpi ze swym cierpiącym ludem. Był On doświadczony w słabościach i odniósł nad nimi triumf. Wiedział, czym jest pokusaa, lecz nigdy nie popełnił grzechu. Hebrajczycy myśleli, że zostali sami, lecz to nie była prawda. Nie jest to prawdą również w naszym przypadku.

List do Hebrajczyków 3:7-4:13. Odpocznienie

Autor: 
Maciej Maliszak

Przebywamy na pustyni, a przed nami rozpościera się Boży odpoczynek. Musimy jednakże uświadomić sobie wszystkie niebezpieczeństwa, które na nas czekają, oraz wiedzieć jak na nie zareagować. Jesteśmy ostrzegani i zachęcani. Celem tego jest, byśmy uniknęli niewiary, której doświadczyli Żydzi wychodzący z Egiptu; oraz byśmy doznali realności odpoczynku w PANU.

List do Hebrajczyków 3:1-6. Apostoł i Najwyższy Kapłan naszego wyznania

Autor: 
Maciej Maliszak

Dom Boży został zbudowany w dwóch etapach, odpowiadających dwóm „apostolskim posługom”. Najpierw Mojżesza, a potem Jezusa. Każdy z nich został wyznaczony przez Boga, aby służyć w Jego domu. Każdy również odznaczał się wiernością w wykonywaniu powierzonego mu zadania. Pomimo owej harmonii należy zwrócić uwagę, że istnieją pewne różnicę pomiędzy ich posługami...

Dary dobrowolne

Autor: 
Maciej Maliszak

Nie ulega wątpliwości, że naszym bezspornym obowiązkiem jest przynoszenie do Bożego Domu dziesięcin. Jest to nasz obowiązek. Jednak istnieją również dani inne niż dziesięcina, które dobrze jest ofiarować Bogu. Mówiąc w najprostszy sposób dar dobrowolny, to wszystko co ofiarujemy Bogu ponad 10% dochodów.

List do Hebrajczyków 2:1-4. Trzymajmy się tego

Autor: 
Maciej Maliszak

Fragment Listu do Hebrajczyków, który dzisiaj czytaliśmy jest pierwszym z 6  ostrzeżeń zawartych w tym liście. Ostrzeżeniom tym należy się bacznie przyjrzeć, trzeba jednak pamiętać, że ich celem jest budowanie wiary odbiorcy nie zaś zastraszanie lub podkopywanie wiary w ostateczność i pewność odkupienia ludu Bożego, które dokonała się na krzyżu Golgoty z Bożego postanowienia przez złożoną ofiarę PANA naszego Jezusa Chrystusa.

List do Hebrajczyków 1:1-4. Bóg przemówił

Autor: 
Maciej Maliszak

W objawieniu Boga w Synu istnieje pełnia i ostateczność, która nie mogła charakteryzować posługi jakiegokolwiek człowieka. Przy takim rozróżnieniu łatwo zrozumieć, dlaczego było tak wielu proroków, lecz tylko jeden Syn. Żaden z nich, ani wszyscy razem wzięci, nie mogli dorównać Synowi jako Bożemu posłańcowi, Bożemu pośrednikowi.

Strony