Kazania

Psalm 88. Ojcowskie karanie

Autor: 
Maciej Maliszak

Każdy, kto naucza Słowa Bożego i mówi, że chrześcijanin nie będzie karany za nieposłuszeństwo, za niewypełnianie przykazań, za brak wzrastania w świętości - głosi ewangelię antychrysta. Taki podważa bowiem to, że Bóg jest Ojcem. Podważa synostwo ludu Bożego. Gdzie jest synostwo jest także karanie.

Księga Rodzaju 21:1-21. Przymierze: wypełnienie i konsekwencje

Autor: 
Maciej Maliszak

Wiemy, że Bóg jest sprawiedliwy i prawdomówny. Wiemy, że cokolwiek obiecał w swoim Świętym Słowie, to na pewno zrealizuje. A jednak mimo tej wiedzy często jesteśmy zdziwieni – niczym Sara ­– że Bóg dochowuje wierności. Często to zdziwienie jest tak wielkie, że zapominamy co Bóg wcześniej zapowiedział. Jesteśmy niczym Sara mówiąca: "Kto by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci? Gdyż urodziłam mu syna w jego starości".

List do Hebrajczyków 10:19-39. Ani kroku w tył!

Autor: 
Maciej Maliszak

Czy zdarzyło Ci się choć raz w swoim chrześcijańskim życiu pomyśleć: Czy jest sens tego co robię? Czy naprawdę warto walczyć? A może lepiej usiąść w przedostatniej ławce kaplicy i przyjąć to, co mówią inni i wreszcie zaznać spokoju?

Jeśli tak, ten fragment Słowa Bożego może być dla Ciebie pomocą i zachęceniem, abyś się nie cofał.

Księga Rodzaju 20. Próba wiary

Autor: 
Maciej Maliszak

Musimy zdać sobie sprawę, że nasza wiara będzie próbowana. Bóg dopuszcza różne doświadczenia do naszego życia i będzie je dopuszczał. Jeśli ktoś myśli, że życie w Przymierzu z Bogiem oznacza brak trosk i przeciwności, oznacza to, że nie zna Chrystusa, nie zna Słowa Bożego i został zwiedziony przez fałszywych nauczycieli. Pamiętajmy, że na tym świecie nasza wiara będzie ustawicznie próbowana i doświadczana.

List do Hebrajczyków 9:1-12. Większy i doskonalszy Przybytek

Autor: 
Maciej Maliszak

W przeciwieństwie do Starego, Nowe Przymierze, tworzy Kościół bez żadnej centralnego miejscakultu i ziemskiej świątyni. Ponieważ „Chrystus, przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych”, nastąpił nowy porządek, a w rezultacie powstał  „większy i  doskonalszy Przybytek”. Czym jest ów „Przybytek” i jakiego rodzaju cześć jest tam składana?

List do Hebrajczyków 8:6-13. Pośrednik lepszego Przymierza

Autor: 
Maciej Maliszak

Dlaczego istnieje Lepsze Przymierze? Gdyż istniej lepszy Pośrednik! Na Golgocie Jezusu zapewnił nam błogosławieństwo Nowego Przymierza. Jednak dokonał tego, ponieważ przestrzegał Starego Przymierza, a mimo to doświadczył, nie tylko jego sądów, ale i przekleństwa, które owe sądy odzwierciedlały tylko w nikły sposób. Właśnie w ten sposób zainaugurował Nowe Przymierze  - poprzez własną krew.

List do Hebrajczyków 8:1-6. Ten, który zasiadł

Autor: 
Maciej Maliszak

Niebo nie znajduje się ani w Rzymie, ani w Jerozolimie, ani w żadnym innym miejscu na ziemi. Jest to miejsce, gdzie zapadają Boże wyroki i gdzie składana jest cześć Bogu, z którym obcuje się twarzą w twarz. Jest to również miejsce, gdzie istnieją rzeczy mające wieczną wartość i wieczne konsekwencje. Najwyższy Kapłan sprawuje zaś tam swą służbę wprowadzając w życie Boże dekrety i modląc się za lud Boży. Jest On królem i kapłanem z równą skutecznością sprawującym władzę nad ziemia i wstawiającym się w Niebie.

Strony