Kazania

List do Hebrajczyków 2:1-4. Trzymajmy się tego

Autor: 
Maciej Maliszak

Fragment Listu do Hebrajczyków, który dzisiaj czytaliśmy jest pierwszym z 6  ostrzeżeń zawartych w tym liście. Ostrzeżeniom tym należy się bacznie przyjrzeć, trzeba jednak pamiętać, że ich celem jest budowanie wiary odbiorcy nie zaś zastraszanie lub podkopywanie wiary w ostateczność i pewność odkupienia ludu Bożego, które dokonała się na krzyżu Golgoty z Bożego postanowienia przez złożoną ofiarę PANA naszego Jezusa Chrystusa.

List do Hebrajczyków 1:1-4. Bóg przemówił

Autor: 
Maciej Maliszak

W objawieniu Boga w Synu istnieje pełnia i ostateczność, która nie mogła charakteryzować posługi jakiegokolwiek człowieka. Przy takim rozróżnieniu łatwo zrozumieć, dlaczego było tak wielu proroków, lecz tylko jeden Syn. Żaden z nich, ani wszyscy razem wzięci, nie mogli dorównać Synowi jako Bożemu posłańcowi, Bożemu pośrednikowi.

Strony