Cytaty na 500-lecie Reformacji

Reformowani Baptyści: "Jeden promień światłości Słowa Bożego, większe szerzy światło, niż cała ludzka mądrość razem" - Jean Henry Merle d'Aubigné (1794-1872).
Reformowani Baptyści: 5 Solas
Reformowani Baptyści Zielona Góra:  Boża świętość objawia się w Jego prawie
Reformowani Baptyści Zielona Góra: Najjaśniejsze dni Kościoła to czasy, kiedy głoszenie jest szanowane; najciemniejsze dni Kościoła to czasy, kiedy jest ono traktowane lekko" – John Charles Ryle (1816-1900)
Reformowani Baptyści Zielona Góra: „Czy przysłuchujemy się Słowu z nabożną czcią? Wszyscy uważnie się przysłuchują, kiedy sędzia wydaje swój wyrok. Kiedy Słowo jest zwiastowane, wielki Bóg ogłasza swój wyrok. Czy przysłuchujemy się temu niczym sprawie życia i śmierci? Taka postawa jest dobrym znakiem tego, że kochamy Słowo” –  Thomas Watson (1620-1686).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Jeśli łamiesz Boże prawa i gwałcisz Jego zasady, nie będziesz człowiekiem szczęśliwym. Jeśli myślisz, że możesz według swojej własnej woli kierować tym, co ci się podoba lub nie, twoje życie chrześcijańskie nie będzie szczęśliwe" – Martyn Lloyd-Jones (1899–1981).
Refromowani Baptyści Zielona Góra:"Przez wiarę w Chrystusa nie jesteśmy uwolnieni od uczynków, lecz od liczenia na uczynki, to znaczy od głupiego urojenia, że usprawiedliwienie zyskuje się przez uczynki" – Marcin Luter (1483-1546)
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Modlitwa jest szczególnym ćwiczeniem wiary, która modlitwę czyni tak przyjemną, że albo zostanie z pełnością spełniona, albo zostanie nam dane coś lepszego od tego, o co prosimy" – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: «Czyste serce» to wyłącznie takie serce, które ogląda się jedynie na Słowo i wolę Bożą, a nie przywiązuje się do pieniędzy, majątku, zaszczytów, władzy i przepychu – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Jeżeli człowiek odrzuca pomoc oferowaną w postaci doktryn sukcesywnie opracowywanych i definiowanych przez Kościół, musi indywidualnie wypracować swoje własne wyznanie wiary korzystając tylko ze swojego własnego rozeznania. Prawdziwy wybór pomiędzy Kościołem, a odrzucającymi wyznania wiary, nie jest, jak ci ostatni zwykle sugerują, pomiędzy Słowem Bożym, a ludzkimi wyznaniami wiary ale jest to wybór pomiędzy wypróbowaną i sprawdzoną wiarą Bożego ludu, a prywatnym osądem i
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "... sumienie ociążone grzechem człowieka każdego niczym innym uspokojone być nie może, jedno Słowem Bożym" –  Jakub Lubelczyk (1530-1563).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Bój się Boga i bądź pobożny, ale nie zdawaj się na tę pobożność, ale pocieszaj się jedynie Jezusem Chrystusem, wtedy unikniesz złego losu" – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Nasze poczucie niewiedzy, próżności, braku, słabości, czyli naszego zepsucia przypomina nam, że tylko w Bogu i w Nim tylko, mieszka prawdziwe światło i mądrość, moc i promienna dobroć" – Jan Kalwin (1509-1564).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: „Nikt nie ma takiego Króla, takiego Kapłana, takiego wiernego Towarzysza i tak niezawodnego Przyjaciela, jak prawdziwi słudzy Chrystusa” – John Charles Ryle (1816-1900).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Jeżeli naprawdę  wierzę, że Biblia jest dla mnie ważniejsza od gazety, to muszę przeczytać Biblię, zanim sięgnę po gazetę" - Martyn Lloyd-Jones (1899-1981).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Chrystus mówi, że Pismo trzeba badać, nie osądzać, być uczniem, a nie mistrzem" – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Wierzmy w Ojca i Syna i Ducha Świętego; te Osoby są wieczne i niezmienne, czyli jeden Bóg, w jednej istocie Trójca wieczna, Bóg, z którego wszystko, przez którego wszystko, w którym wszystko" – Augustyn z Hippony (354-430).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: Wierzymy w zmartwychwstanie ciała, co stało się naprzód w Chrystusie, aby także spodziewało się ciało, co naprzód się stało w Głowie. Głową Kościoła Chrystus, Kościół ciałem Chrystusa. Gdzie Głowa, tam mają być i członki – Augustyn z Hippony (354-430).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Kto nie ma takiej wiary, by mógł powiedzieć: «Chrystus umarł za mnie, abym uwolnił się od grzechów i wiecznej śmierci», ten nie jest chrześcijaninem i pozostaje grzesznikiem, choćby zamęczył się na śmierć dobrymi uczynkami" – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zielona Góra:"Trzeba napomnieć przyjmującego naukę, by się wystrzegał naśladować tych, którzy nie w samej prawdziwe, lecz jedynie z imienia są chrześcijanami, i by pociągnięty ich tłumem, nie chciał postępować za takimi albo ze względu na nich nie tracił chęci postępowania za Chrystusem" – Augustyn z Hippony (354-430)
Reformowani Baptyści Zielona Góra: Wszystko, cokolwiek cię spotyka, dzieje się za zgodą Opatrzności, winieneś o tym wiedzieć; i dlatego w chwilach trudnych zwracaj się o pomoc do Boga – John Flavel (1627–1691).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Prawdziwa skrucha domaga się nie tylko wyznania wszystkich win, domaga się także, byśmy ich żałowali, a odczuwając ich zło, zbliżyli się do Boga, powierzając Mu się całkowicie i nie prosząc o nic innego, jak tylko, by odtąd On nami rządził, bo tak już jest, że mamy w sobie jedynie przewrotność" – Jan Kalwin (1509-1564).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "W ten sposób zepsuta jest nasza natura przez grzech pierworodny, że choćby Bóg nie wiadomo co z nami czynił, to nam nie dogodzi. Świadczy to o wielkiej Bożej cierpliwości, że może On tak długo złych łobuzów tolerować" – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Od długiego czasu uczymy się, że cała nasza siła i zbawienie są w Bogu" – David Brainerd (1718-1747)
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Dać Bogu chwałę znaczy wierzyć Mu, uznać Go za wiernego, mądrego, sprawiedliwego, miłosiernego, wszechmocnego – krótko mówiąc, za Stwórcę i Dawcę wszelkiego dobra. Nie można do tego dojść drogą rozumową, ale przez wiarę" – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Wyznaczył Bóg sędziów, rodziców, ministrów, kajdany i wszelkie cywilne urzędy, by – skoro więcej nie mogą – wiązały choć diabłu ręce, by nie grasował zbyt swobodnie według swoich zachcianek" – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Jestem zdumiony, gdy myślę o trosce Chrystusa o Jego lud, bo nikt nie może zaprzeczyć, że Chrystus zachowuje każdego ze swoich ludzi w bezpieczeństwie, do końca. Jak mógłby umiłować ich tak, by umrzeć za nich, a mimo to pozwolić im nie dotrwać? (…) To niemożliwe! Tych, których miłuje, miłuje do końca. Nie zostawia ich, ani nie porzuca. Kończy pracę, którą zaczął" – John Charles Ryle (1816-1900).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Podczas głoszenia Słowa Bóg często sprawia, że jakieś szczególne słowo zapada głęboko w umyśle grzesznika, i dzięki skutecznej pracy Ducha Świętego słowo to staje się środkiem doprowadzenia grzesznika do nawrócenia" – John Owen (1616-1683).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Nawrócony uważa swą sprawiedliwość za brudne szmaty. Odrzuca ją tak, jak człowiek odrzuciłby zapluskwione szaty naprzykrzającego się żebraka" – Joseph Alleine (1634-1668).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Piękno Chrystusa jest świeże przez całą wieczność" – John Flavel (1630–1691).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Obowiązkiem tych, którym powierzono Ewangelię, jest dążenie do tego, aby była ona znana wszystkim narodom" – William Carrey (1761-1834).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Słowo uratowało świat i Kościół, dzięki Słowu nastąpi także ich odnowa" – Marcin Luter (1483-1546)
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Pies szczeka, kiedy jego pan jest atakowany. Byłbym tchórzem, gdybym milczał widząc, że Prawda Boża jest atakowana" – Jan Kalwin (1509-1564).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Wszyscyśmy żebracy, taka jest prawda" – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Nigdy nie bałem się diabła, ale za każdym razem drżę, gdy wchodzę za kazalnicę" – John Knox (1514-1572).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: "Nasza pewność w Chrystusie nie czyni nas leniwymi, niedbałymi, bądź nierozważnymi; wręcz przeciwnie: budzi nas, ciągle motywuje i sprawia, że żyjemy życiem prawym i czynimy dobro" – Huldrych Zwingli (1484-1531).
Reformowani Baptyści Zielona Góra: Sposobem na osiągnięcie mocy w zwiastowaniu jest solidne przygotowanie kazania. Studiuj Boże Słowo, rozmyślaj nad nim, badaj, czytaj, szukaj ilustracji, rób wszystko, co jest w twojej mocy. Bóg chętnie pobłogosławi takie zwiastowanie – Martyn Lloyd-Jones (1899-1981).
Zbór Reformowanych w Zielonej Górze: "Chociaż wielkie grzechy nie mogą zmarnować łaski Bożej, mogą jednak zniszczyć spokój sumienia. Chociaż nie spowodują one twojego odrzucenia, wywołają twoje przygnębienie. Nie zostaniesz odrzucony, jednak zostaniesz przybity. Dlatego pilnuj się, aby nie nadużywać tej drogocennej nauki" – Christopher Love (1618-1651).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "To dobry znak, gdy komuś darowany został cenny dar miłości i pożądania Pisma, jeśli je chętnie czyta i wysoko ceni. Tego z pewnością Bóg także uczci" – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: Cała sprawiedliwość ludzka jest czystą obłudą przed Bogiem, jeśli nie uznamy, że serce z natury swej pozbawione jest miłości, bojaźni i zaufania do Boga" – Filip Melanchton (1497-1560).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Nie możemy miłować Chrystusa bez miłowania Go w naszych braciach" – Jan Kalwin (1509-1564).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Prawo bez pomocy Ducha jest literą zabijającą, ale kiedy Duch ożywia, wówczas budzi się w nas miłość do Prawa zapisanego w sercach" – Augustyn z Hippony (354-430).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Wierność Boga jest prawdą, która ma być przez nas wyznawana nie tylko wtedy, gdy jest nam łatwo, lecz również wtedy, gdy cierpimy z powodu najostrzejszych napomnień. Powinno być to wyznaniem nie tylko naszych ust, lecz także naszych serc" – Arthur W. Pink (1886-1952).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Wiem, że jeżeli łaska Boża będzie nad tobą, to wzdychać z powodu twojego położenia będzie dla ciebie rzeczą równie naturalną, co dla karmionego piersią dziecka płakać o tę pierś" – John Bunyan (1628-1688).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Miłość, święta miłość Bożą, która posłała swojego Syna, by był Zbawicielem świata, stała się domem dla naszych serc" – Robert Smith Candlish (1806-1873).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Jednym z największych grzechów jest szukanie własnej chwały, które nie jest niczym innym jak ograbianiem Boga z Jego majestatu" – Marcin Luter (1483-1546).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Serce nigdy nie będzie zupełnie skruszone, dopóki nie zostanie całkowicie przekonane o ohydzie swego wrodzonego i głęboko zakorzenionego zepsucia" – Joseph Alleine (1634-1668).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Wszystkie wydarzenia są kierowane przez tajemny Boży plan" – Jan Kalwin (1509-1564).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze:"Kościół zaczyna od głoszenia. Przebudzenia i reformacje zawsze oznaczały odnowę zwiastowania Słowa Bożego. Dla ewangelikalnego chrześcijanina nic nie może się z nim równać" – Martyn Lloyd-Jones (1899-1981).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze:"Modlitwa w Duchu oznacza, że modlisz się z wielką uniżonością i w poczuciu własnej niegodności. Oznacza ona, że modlisz się w skruszonym duchu. Oznacza, że modlisz się nie mając nadziei na przyjęcie modlitwy w inny sposób, jak tylko przez Chrystusa" – Walter Marshall (1628 -1680).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze:"W świetle natury widzimy Boga jako Boga ponad nami; w świetle Prawa widzimy Go jako Boga przeciwko nam; ale w świetle Ewangelii widzimy Go jako Immanuela, Boga z nami, w naszej własnej naturze i w naszym interesie" – Matthew Henry (1662-1714).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Bóg toleruje nawet nasze jąkanie i przebacza ignorancję, kiedykolwiek coś nam nieumyślnie umyka – rzeczywiście bez tego miłosierdzia nie byłoby wolności do modlitwy" – Jan Kalwin (1509-1564).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: : "Nie ma większego kłamstwa niż to, że dla każdego typu ludzi potrzebna jest inna ewangelia" – Martyn Lloyd-Jones (1899-1981).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Dzięki Bogu, jesteśmy w bezpiecznych rękach. Ten, który jest twórcą, będzie również dokończycielem naszej wiary" – George Whitefield (1714-1770).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze:"Głoszenie Słowa jest zasadniczą częścią obowiązków duszpasterza, najistotniejszą dla jego powołania i najbardziej niezbędną dla Kościoła" – Thomas Manton (1620–1677).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Jedynie Biblia stanowi niezawodną normę dla religijnych wierzeń i praktyk" – Jonathan Edwards  (1703-1758).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Jedynie ten, który w samym sobie jest pomniejszony do niczego, i polega na łasce Boga, jest ubogi w duchu" – Jan Kalwin (1509-1564).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Święty Kościół powszechny, który tworzą wszyscy przeznaczeni do zbawienia jest jedyny i jedynie Chrystus jest Głową tego Kościoła, tak jak sam jest najgodniejszą Osobą w tym Kościele, udzielając jemu i jego członkom ruchu i czucia w życiu łaski" – Jan Hus (1370-1415).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Chrystus Pan chce, aby Jego Kościół posiadał trzy szczególne znamiona, które pozwolą odróżnić go od innych ludzkich zgromadzeń, mianowicie posługę Słowa, posługę Sakramentów i praktykę dyscypliny Kościelnej. Wszystkie one tak dalece zależą wzajemnie od siebie, że nie da się zachować jednej bez przestrzegania pozostałych" – Jan Łaski (1499-1560).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Nie ten człowiek miłuje przyjście Pana, który głosi, że już jest blisko, ani ten, który głosi, że nie jest blisko. Miłuje przyjście Pana raczej człowiek, który oczekuje go z czystą wiarą, pewną nadzieją i gorliwą miłością bez względu na to, czy jest blisko czy daleko" – Augustyn z Hippony (354-430).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Niech wszystkie twoje uczynki mają źródło w miłości Jezusowej, niech On będzie Alfą i Omegą wszystkich dzieł twoich" – George Whitefield (1714-1770).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Wigor, moc i komfort naszego życia duchowego zależą od umartwiania uczynków ciała" – John Owen (1616-1683).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Jeśli Bóg jest blisko Kościoła, to ten będzie musiał się modlić. A jeśli Go tam nie ma, to jedną z pierwszych oznak Jego nieobecności będzie lenistwo w modlitwie" – Charles H. Spurgeon (1834-1892).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Każdy winien gorliwie przestrzegać ustanowionego przez Chrystusa Pana w Jego Kościele publicznego kultu w ramach publicznej posługi Słowa, Sakramentów i modlitwy" – Jan Łaski (1499-1560).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Wiara nie tylko zachęca i skłania do posłuszeństwa, ale pokrzepia i ożywia całego człowieka" – Jan Kalwin (1509-1564).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: 'Wiara jest źródłem modlitwy, a modlitwa nie powinna być niczym innym jak tylko ćwiczeniem wiary" – Thomas Manton (1620–1677).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Pycha czyni swoją wolę, pokora pełni zaś wolę Boga" – Augustyn z Hippony (354-430).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Pan jest prorokiem, Pan jest Słowem Boga, a żaden prorok nie prorokuje bez Słowa Bożego: Słowo Boga jest z prorokami i jest Prorokiem. Dawne czasy zasłużyły na proroków niesionych i napełnionych Słowem Boga, my zaś zasłużyliśmy na samo Słowo Boga, które jest Prorokiem. Tak bowiem Chrystus jest Prorokiem, Panem proroków" – Augustyn z Hippony (354-430).
Reformowani Baptyści Zbór w Zielonej Górze: "Słowo przyszło z mocą! Modlę się do Boga, żeby mogło Ono zrobić tak głębokie wrażenie na sercach nas wszystkich, abyśmy mogli być tak roztropni by właściwie rozważać nasz nachodzący koniec!" – George Whitefield (1714-1770).