Zbawca ludów, Zbawca dusz

Piękna pieśń.

1. Zbawca ludów, Zbawca dusz,
Syn dziewicy przyszedł już.
Aby świat w podziwie trwał,
jakie przyjście Bóg Mu dał!

2. W Niebie swój opuścił tron,
Nieskalany przyszedł On;
Bohaterski Człowiek – Bóg
Śpieszy do swych ziemskich dróg.

3. Zszedł od Ojca z Niebios tu
I do Ojca wrócił znów;
Zstąpił też do piekła On
I na Boży wrócił tron.

4. Żłóbek Twój – światłości moc
Promieniuje w ciemną noc.
Ciemność nie pochłania jej!
Nic nie zmoże wiary tej.

5. Bogu Ojcu chwałę, cześć
I Synowi chciejmy nieść.
I Duch Święty niech ją ma
Niech na wieki ona trwa!