List do Hebrajczyków 5:11-6:3. Straszny regres!

Autor: 
Maciej Maliszak

Żyjemy w bardzo dziwnym okresie historii Kościoła. W okresie kiedy istnieje wielki brak mężów Bożych, którzy jednoznacznie staną za nauką Ewangelii i przeciwstawią się libertyńskiemu i charyzmatycznemu zepsuciu, które od wewnątrz niszczą chrześcijańską wspólnotę. Niestety czas ten jest czasem duchowych karłów, duchowych chłopców, a nawet dzieci, które skupione są na swoich pragnieniach i potrzebach i nie chcą podjąć walki o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym.