List do Hebrajczyków 5:1-10. Najwyższym kapłan według porządku Melchizedeka

Download: Audio icon Hbr 5,1-10.mp3
Autor: 
Maciej Maliszak

Pełne posłuszeństwo woli Ojca sprawiło, że  dzieło Chrystusa zostało zakończone. Hojnie obdarzyło Go również współczuciem i łaską, które potrzebne są by mógł pomagać swojemu ludowi. Nawet teraz, przebywając w Niebie, wciąż pamięta swój „dni swego ciała”, gdy modlił się z bojaźnią, został wysłuchany i doznał pomocy. Zatem pomoże On wszystkim, którzy przychodzą do Niego w chwilach potrzeby. Tak jak doznawał ochrony w czasie śmierci i został wzbudzony z martwych, tak, również i my, dzięki Jego łasce…