List do Hebrajczyków 4:14-16. Trzymajmy się naszego wyznania!

Download: Audio icon Hbr 4,14-16.mp3
Autor: 
Maciej Maliszak

Chrystus okazuje nam autentyczne miłosierdzie; On współodczuwa i cierpi ze swym cierpiącym ludem. Był On doświadczony w słabościach i odniósł nad nimi triumf. Wiedział, czym jest pokusaa, lecz nigdy nie popełnił grzechu. Hebrajczycy myśleli, że zostali sami, lecz to nie była prawda. Nie jest to prawdą również w naszym przypadku.