List do Hebrajczyków 3:1-6. Apostoł i Najwyższy Kapłan naszego wyznania

Download: Audio icon Hbr 3,1-6.mp3
Autor: 
Maciej Maliszak

Dom Boży został zbudowany w dwóch etapach, odpowiadających dwóm „apostolskim posługom”. Najpierw Mojżesza, a potem Jezusa. Każdy z nich został wyznaczony przez Boga, aby służyć w Jego domu. Każdy również odznaczał się wiernością w wykonywaniu powierzonego mu zadania. Pomimo owej harmonii należy zwrócić uwagę, że istnieją pewne różnicę pomiędzy ich posługami...