List do Hebrajczyków 2:5-18. Miłosierny i wierny Najwyższy Kapłan

Download: Audio icon Hbr 2,5-18.mp3
Autor: 
Maciej Maliszak

Syn ujmuje się i identyfikuje się z nami i mocno trzyma tych, dla których został Najwyższym Kapłanem przez to, że za nich umarł, a potem powołuje ich przez Ewangelię do Siebie.