List do Hebrajczyków 2:1-4. Trzymajmy się tego

Download: Audio icon Hbr 2,1-4.mp3
Autor: 
Maciej Maliszak

Fragment Listu do Hebrajczyków, który dzisiaj czytaliśmy jest pierwszym z 6  ostrzeżeń zawartych w tym liście. Ostrzeżeniom tym należy się bacznie przyjrzeć, trzeba jednak pamiętać, że ich celem jest budowanie wiary odbiorcy nie zaś zastraszanie lub podkopywanie wiary w ostateczność i pewność odkupienia ludu Bożego, które dokonała się na krzyżu Golgoty z Bożego postanowienia przez złożoną ofiarę PANA naszego Jezusa Chrystusa.