List do Hebrajczyków 1:5-14. Ty jesteś moim Synem

Download: Audio icon Hbr 1,5-14.mp3
Autor: 
Maciej Maliszak

Syn jest Królem nie tylko nad stworzeniem, lecz również nad Kościołem. Stąd Jego nieskończenie wyższy pozycja nad aniołami, zarówno w naturalnej jak i duchowej rzeczywistości. Nie ma On równego sobie w Bożych zamierzeniach, dlatego też nie może mieć żadnego rywala w ludzkiej ocenie.