List do Hebrajczyków 10:1-18. Zbawieni na zawsze!

Autor: 
Maciej Maliszak

Mamy świadomość grzechu. Mamy świadomość naszej niedoskonałości, ale mamy też świadomość naszego usprawiedliwienia przez Ofiarę Jezusa Chrystusa. Nasze sumienie, dzięki Ofierze Jezusa Chrystusa, jest czyste. Dzięki temu możemy przystępować do Pamiątki Wieczerzy Pańskiej.