Błogosławieni, którzy łakną

Autor: 
Maciej Maliszak

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; albowiem oni nasyceni będą” (Mt 5:6 Goetze).

Oznaką życia i zdrowia fizycznego są głód, pragnienie i ból. Kiedy jesteś głodny - jesz. Kiedy pragniesz - pijesz . Kiedy się skaleczysz, odczuwasz ból, który powoduje, że szybko cofasz się przed jego  źródłem. Wszystkie te mechanizmy świadczą o tym, że żyjesz. Gdybyś bowiem był martwy, twój organizm nie potrzebowałby ani jedzenia, ani picia, ani ochrony przed śmiercią, ponieważ byłbyś w jej mocy.

W życiu duchowym jest podobnie. Albo żyjesz, albo jesteś umarły.

Życie Boże zostaje wzbudzone - w martwym duchowo człowieku - z postawienia Boga Ojca, przez ofiarę PANA Jezusa Chrystusa i działanie Ducha Świętego. Życie to, podobnie do cielesnego, ma swoje prawa i pragnienia.

Jeśli jesteś duchowo martwy, nie będziesz miał prawdziwych duchowych potrzeb. Jeśli jednak żyjesz, będziesz miał przejawy życia.

Pierwszy przejawem będzie wdzięczność wobec Boga, że „nas, którzyśmy byli umarli przez upadki, ożywił pospołu z Chrystusem, (łaską zbawieni jesteście)” (Ef 2:5), że nas „powołał z ciemności ku cudnej swej światłości” (2P 2:9). Wdzięczność ta rodzi miłość do Boga, która wydaje błogosławiony owoc dziękczynienia i uwielbienia.  Bowiem cud nowego narodzenia dzieje się po to: „Abyśmy byli ku chwale sławy jego, my, którzyśmy przedtem nadzieję mieli w Chrystusie” (Ef 1:12).

Zastanów się, Drogi Czytelniku - który uważasz siebie za osobę zrodzoną z woli Boga - czy Twoje życie jest ogłaszaniem Jego chwały? Czy żyjesz jedynie dla Ojca w niebie? Czy kochasz Go i okazujesz Mu miłość w praktyce?

Drugim przejawem jest to, czego łakniesz. Czy pożądasz dóbr tego świata, jego blichtru i uznania? Czy też pragniesz, wręcz pożądasz, Bożej sprawiedliwości?

Jeśli Twoje oczy skierowane są na rzeczy widoczne i doczesne, wtedy wiedz, że nigdy nie będziesz nasycony. Całe Twoje ziemskie życie będzie próbą schwytania tego, co nieuchwytne. Niczym smutni filozofie zobaczysz, że cele, które stawia przed Tobą Tciało, świat i diabeł  to jedynie marność…

Jeśli jednak Bóg, zgodnie ze Swoim postanowieniem, wybrał i powołał Ciebie to musi nastąpić gwałtowna zmiana. Już nie krzyczysz, nie wołasz Boga o zmiłowanie, łaskę i miłosierdzie, gdyż one przez ofiarę PANA Jezusa Chrystusa stały się Twoim udziałem. Teraz dążysz każdego dnia do uświęcenia, by upodabniać się do Chrystusa i dorosnąć do pełni Jego wymiarów (Ef 4:13). Wiesz bowiem, że nie możesz stanąć przed Nim odziany w swoją sprawiedliwość, w swoje uczynki. Jedyną bowiem szatą, w której można stanąć przed Bogiem, to „bisior czysty i świetny; albowiem bisior to usprawiedliwienia świętych” (Obj 19:8).

Potrzebujesz bowiem Bożej sprawiedliwości, która urzeczywistniła się w tym, że za Twój grzech ofiarę poniósł bezgrzeszny Syn Boży, PAN Jezus Chrystus. „Chrystus odkupił nas z przekleństw zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, (albowiem napisano: Przeklęty każdy, który wsi na drzewie)” (Ga 3:13).

Czy pragniesz Jego sprawiedliwości w swoim życiu? Jeśli tak, to każdego dnia będziesz rozprawiał się z grzechem, letniością i z innymi ciężarami, które nie pozwalają Ci być tak sprawiedliwym i doskonałym jak Chrystus. W tym wszystkim jednak nie jesteś sam. Masz wielkie wsparcie - Ducha Świętego.

Jeśli pragniesz w swoim życiu tryumfu Bożej sprawiedliwości, Bóg na pewno pragnienie to zaspokoi. Wiedz bowiem, że gdybyś był duchowym nieboszczykiem nie pragnąłbyś tego, tak jak umarli nie potrzebują jeść ani pić.

Gdy Chrystus po raz wtóry przyjdzie, by sądzić; wtedy „niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, i ziemia i dzieła na niej spłoną” (2P 3:10). Wtedy łaknący Boga i pełni Jego sprawiedliwość zostaną nasyceni. A ci, którzy łaknęli wartości cielesnych, światowych i diabelskich: „wrzuceni zostali do jeziora ognistego, gorejącego siarką” (Obj 19:20) „ I śmierć i piekło wrzucone zostały w jezioro ogniste. To jest druga śmierć” (Obj 20:14)

Drogi Czytelniku, nie lekceważ Bożego ostrzeżenia. Badaj swoje pragnienia. Przypatruj się swojemu życiu. Niech Bóg w swojej łaskawości włoży w Twe serce pragnienie Jego sprawiedliwości, które jest gwarantem spędzenia z Nim wieczności!